MINIMAL - sklep internetowy w duchu less & zero waste 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Odstąpić od Umowy można bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:

  1. gdy wybrany przez Kupującego sposób Dostawy jest inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę – wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających koszt najtańszej Dostawy;
  2. bezpośrednio związanych ze zwrotem Produktu.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: reklamacje@minimal.com.pl

  1. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego;
  2. za pośrednictwem formularza

w powyższych przypadkach Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego w procesie składania Zamówienia adres, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Umowę, co do której Konsument złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu, uważa się za niezawartą.

Sprzedawca zwróci Konsumentowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. a. powyżej. Zwrot powyższych płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, zaś w przypadku braku takiej informacji Sprzedawca zwróci się o nią do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta, do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane Produkty powinny być przez Konsumenta odesłane na adres firmy albo dostarczone osobiście (Mokotów lub Wola po uzgodnieniu mailem miejsca i daty zwrotu reklamacje@minimal.com.pl) Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot Produktów za pobraniem nie będzie akceptowany, a przesyłki takie nie będą przez Sprzedawcę odbierane.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umów, których przedmiotem jest sprzedaż Produktów:

  1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie można Produktu zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi;
  4. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Aktualizowanie…
  • Brak produktów w koszyku.

Informujemy, że nasza strona używa cookies, tzw. ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i postanowieniami regulaminu. O sposobie zmiany ustawień cookies w przeglądarce możesz dowiedzieć się tutaj. Zamknij